Kính chào quý khách Trang chủ | Tìm kiếm | Chủ đề mới | Thành viên | Đăng nhập | Đăng ký

Kế hoạch về nguồn và tặng quà cho Trung tâm bảo trợ xã hội - Người tâm thần Tùy chọn
thuyuyen
Đã gửi: Wednesday, May 22, 2013 12:54:39 AM
Xếp hạng: Newbie
Nhóm: Member

Đã gia nhập: 5/18/2013
Tin bài: 8
Điểm: 24
Đến từ: Chi đoàn Hành chính - Tin học
ĐOÀN CƠ SỞ VP. UBND TỈNH
CHI ĐOÀN HÀNH CHÍNH – TIN HỌC
***
Số: 03-KH/CĐ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Hậu Giang, ngày 02 tháng 5 năm 2013KẾ HOẠCH
Về nguồn thăm Khu Căn cứ Tỉnh ủy, huyện Phụng Hiệp và tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội - Người tâm thần thị xã Ngã Bảy


Căn cứ Nghị quyết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 của Chi đoàn Hành chính – Tin học, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh;
Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 của Chi đoàn Hành chính – Tin học;
Được sự thống nhất của Chi bộ 1- Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh, Chi đoàn Hành chính – Tin học xây dựng kế hoạch về nguồn thăm Khu căn cứ Tỉnh ủy và tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội - Người tâm thần, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến ĐVTN về nhận thức cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng, của quê hương.
- Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Hành chính – Tin học, nhiệm kỳ 2012-2013.
- Nêu cao tinh thần nhân ái, “lá lành đùm lá rách”, “uống nước nhớ nguồn” trong mỗi đoàn viên Chi đoàn Hành chính – Tin học.
- Tạo môi trường để giao lưu, sinh hoạt chi đoàn, học hỏi các kỹ năng sống thực tế góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đoàn viên trong Chi đoàn.
- Thông qua các hoạt động tình nguyện góp phần tăng cường tập hợp, đoàn kết đoàn viên thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động đoàn.
2. Yêu cầu
- Tạo ý thức về tinh thần cách mạng, tinh thần nhân đạo, từ thiện trong mỗi đoàn viên.
- Huy động toàn bộ đoàn viên trong chi đoàn cùng tham gia hoạt động.
- Các hoạt động nhân đạo từ thiện có trong tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực và hướng đến mục tiêu góp phần an sinh xã hội.

II. Nội dung
1. Nội dung hoạt động
- Thăm Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
- Tặng quà và giao lưu thăm hỏi gần 600 bệnh nhân tâm thần của Trung tâm Bảo trợ xã hội – Người tâm thần thị xã Ngã Bảy.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 7h00 ngày 22/6/2013.
- Địa điểm: Khu Căn cứ Tỉnh ủy, huyện Phụng Hiệp và Trung tâm Bảo trợ xã hội – Người tâm thần thị xã Ngã Bảy, số 719 ấp Xẻo Vong C, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
3. Dự trù kinh phí
- Quà tặng cho bệnh nhân tâm thần: 4.000 đồng x 600 phần = 2.400.000 đồng.
- Phương tiện đi lại, xăng, ăn uống cho đoàn viên: đoàn viên tự đóng góp.
- Nguồn kinh phí: vận động hỗ trợ và đoàn viên tự đóng góp.
4. Đối tượng tham dự
Tất cả đoàn viên chi đoàn Hành chính – Tin học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- BCH Chi đoàn Hành chính – Tin học xây dựng Kế hoạch cụ thể báo cáo, xin ý kiến Chi bộ 1, Đoàn cơ sở và lãnh đạo phòng.
- BCH Chi đoàn vận động nguồn kinh phí theo Kế hoạch.
- Tất cả đoàn viên tham dự đầy đủ, đúng Kế hoạch, mặc áo đoàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đồng chí báo cáo về BCH Chi đoàn để kịp thời giải quyết./.


Nơi nhận:
TM. BAN CHẤP HÀNH

-Chi bộ 1 (để b/c);
BÍ THƯ

- Đoàn cơ sở (để b/c);
- Lãnh đạo phòng (để b/c);
- Đoàn viên chi đoàn 1 (để thực hiện);
- Lưu: VT.CĐ1


Nguyễn Thị Phương Thúy


Duyệt của Chi bộ 1Trương Minh Tác
Người dùng đang xem chủ đề này
Guest


Chuyển đến
Bạn không thể gửi tin mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể hồi âm các tin trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa các tin của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa các tin của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo các bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu cho các bình chọn trong diễn đàn này.


Copyright © 2013 DIỄN ĐÀN HẬU GIANG. All rights reserved.
Trang này được thực hiện trong 0.095 giây.