Kính chào quý khách Trang chủ | Tìm kiếm | Chủ đề mới | Thành viên | Đăng nhập | Đăng ký

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng C Tùy chọn
phuongthuy
Đã gửi: Wednesday, September 28, 2016 7:29:01 AM
Xếp hạng: Advanced Member
Nhóm: Member , Quản trị Đoàn CS VPUBND tỉnh

Đã gia nhập: 5/22/2013
Tin bài: 30
Điểm: -450
Đến từ: VP.UBND tỉnh HG
TỈNH ĐOÀN HẬU GIANG
BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
***
Số: 113 -CV/ĐTN
V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Hậu Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2016Kính gửi: Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc.


Căn cứ công văn số 833- CV/TĐTN-TCKT ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, năm 2000, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VII đã phát động Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” trong toàn Đoàn. Đến ngày 13/11/2008, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX đã ban hành Kết luận số 138-KL/TWĐTN về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động. Từ thực tiễn triển khai thực hiện đã mang lại nhiều kết quả khả quan, phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên, tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác phát triển Đảng từ đoàn viên thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao vai trò của Đoàn trong công tác tham gia xây dựng Đảng.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số đơn vị còn hình thức, thiếu chặt chẽ, quy trình, thủ tục bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng chưa thống nhất, từ đó, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng chưa cao. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 138 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX và định kỳ báo cáo kết quả (lồng ghép vào báo cáo năm) gửi về Ban Thường vụ Đoàn Khối tổng hợp báo cáo về Tỉnh đoàn (có đính kèm Kết luận số 138).
Đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Vp(40b). TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI
PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)


Phan Hoàng Trữ

Người dùng đang xem chủ đề này
Guest


Chuyển đến
Bạn không thể gửi tin mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể hồi âm các tin trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa các tin của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa các tin của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo các bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu cho các bình chọn trong diễn đàn này.


Copyright © 2013 DIỄN ĐÀN HẬU GIANG. All rights reserved.
Trang này được thực hiện trong 0.096 giây.